Pedagogik

Allt arbete på Lantstället genomsyras av den värdegrund och de demokratiska principer som finns beskrivna i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Den finns även tillgänglig på förskolan.

På Lantstället jobbar vi även med inspiration från Reggio Emilia. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som började utvecklas i kommunala förskolor i staden Reggio Emilia i norra Italien, efter andra världskriget. Det innebär att vi dokumenterar processerna i det pedagogiska arbetet, för att ta reda på hur barnen tänker, och hur vi bäst kan stimulera nya idéer. Vi arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi. Det är viktigt för oss att barnen får uttrycka sig på så många olika sätt som möjligt.

En viktig del av pedagogens arbete är att synliggöra barnens läroprocesser. Den pedagogiska dokumentationen förmedlas till barn och föräldrar i form av bland annat text, bild, foto och film. En del av detta samlas i en dokumentationspärm, som barnen får med sig när de slutar på Lantstället.

pedagogik_pa_lantstallet

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *