Verksamhet

På Lantstället bedrivs en planerad pedagogisk verksamhet, med tema och projektarbete. Naturligtvis finns det mycket tid för lek, självvalda aktiviteter och utevistelse.

Sagostund på förskolan Lantstället i Södra Sandby.Språk, drama, saga

Språkutvecklingen befrämjas av att vi läser, eller hittar på egna sagor, varje dag. Andra verktyg som vi använder för att träna språket är rim, ramsor, gåtor och dramatiseringar. En stor del av verksamheten består av att berätta, lyssna och diskutera, i små, såväl som stora grupper. Detta sker till exempel vid projektarbete, lek, konstruktion, skapande verksamhet och i matsituationer.

Varje termin går vi på olika kulturella evenemang.

Matematik och teknik

I såväl projektarbete som vardagliga aktiviteter, tränar vi antal, form, mätning, tekniska och naturvetenskapliga utmaningar. Vi sorterar, jämför, lägger till, drar ifrån ,klassificerar, och så vidare.

Skapande verksamhet på förskolan Lantstället i Södra Sandby.Skapande

I våra ateljéer finns det möjlighet att utforska olika material och tekniker, och att möta spännande utmaningar i färg och form. Här tränas problemlösning och visuell förmåga. Lust och kreativitet exploderar.

Gymnastik och rytmik

Alla barn på Lantstället har gymnastik och rytmik anpassat till sin ålder. Vi tränar balans, muskelstyrka, kondition, koordination, samspel, rums- och kroppsuppfattning. De äldre barnen har gymnastik i Byskolans gymnastiksal en gång i veckan.

Sånghuset med Albert samlar hela Lantstället en gång i veckan.Musik

Vi sjunger och musicerar dagligen tillsammans. Varje vecka möts hela Lantstället hos handdockan Albert, som är vaktmästare i vårt Sånghus. Hos honom finns olika hyresgäster med olika musikaliska uttryck.

I den stora, fina trädgården finns det till och med ett stort utomhusstaffli. Lantstället i Södra Sandby.Natur och miljö

Vi har en stor och fin trädgård, som vi utnyttjar mycket i undersökande syfte. I en del av trädgården har vi anlagt en “Sinnenas trädgård”.

I Södra Sandby har vi nära till naturen och gör därför regelbundet utflykter till skogen eller Sularpsbäcken. Ofta har vi matsäck med oss.

Vi har även Grön Flagg-certifikat.

Mat

Maten lagas på Lantstället. Köket ligger mitt i huset och har på så sätt blivit en central plats för alla. Vi använder ekologiska och kravmärkta varor i så stor utsträckning som möjligt.

Traditioner

Vi firar de vanliga högtiderna, som till exempel jul och påsk, men har även skapat egna traditioner. På hösten, eller till advent har vi basar. Barnen tillverkar olika saker som vi säljer och man kan även köpa “fika”. Överskottet går till en lägervistelse på våren och vi ger pengar till en fadderförskola, via organisationen IM.

Sommarfest har vi varje försommar. Den sammanfattar läsårets verksamhet, oftast i en teaterföreställning med sång och dans, men det kan även vara i form av till exempel en utställning. Vi avslutar alltid med kaffe och sommartårta i vår fina trädgård.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *