Lantstället

Lantställets förskola ligger centralt i Södra Sandby, Lunds kommun. Vi driver förskolan som ett personalkooperativ. Lantstället var från början en bondgård, som därefter användes som ålderdomshem. Husets gamla karaktär har bevarats och trädgården är stor med många fruktträd och lummiga buskage. 

Lantstället har 36 förskoleplatser, fördelade på tre avdelningar. En småbarnsgrupp, 1-2 år, en 3-4 årsgrupp och en 5-6 årsgrupp.

Personalen består av sju välutbildade pedagoger, med vidareutbildningar till bland annat ateljerista och utepedagog. Vi har även en egen kokerska, som har en central och naturlig plats hos barnen.

Vi har “Öppet hus” några gånger per termin. Då kan de som är intresserade av att ställa sina barn i kö, komma på rundvisning och få information.

Öppettider:  För närvarande har vi öppet mellan 6:30 – 17:30

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *