Lantstället

Lantställets förskola ligger centralt i Södra Sandby, Lunds kommun. Vi driver förskolan som ett personalkooperativ. Som namnet speglar var Lantstället från början en bondgård. Husets gamla karaktär har bevarats, liksom trädgården med sina fruktträd och lummiga buskage. 1978 startades Lantstället som kommunal förskola. En förändring skedde 1992 då personalen tog över huvudmannaskapet och startade ett personalkooperativ (ekonomisk förening).

Förskolan har plats för 36 barn, fördelat på tre avdelningar. En yngre barns avdelning med barn i åldern 1–2, en 3–4 årsavdelning och en 5 årsavdelning. Personalen består av sju personer. En verksamhetsansvarig förskollärare, fyra förskollärare och en barnskötare. Vi har även en egen kokerska, som har en central och naturlig plats hos barnen.

Våra öppettider är för närvarande mellan 6,30 – 17,30.

1-2 gånger per termin öppnar vi upp våra dörrar för ett  “Besök på Lantstället. Då kan de komma som är intresserade av att ställa sina barn i kö, komma på rundvisning och få information om verksamheten.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *